Přihlásit


mohlo by vás zajímat


dárkové poukázky


nože


výbava na palubu


skládací kola, koloběžky


oblečení, obuv, tašky


záchranné prostředkyjak dodržujeme vaše soukromí


Jak dodržujeme vaše soukromí?

Na YACHTINGSHOP.cz respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím. Přečtěte si prosím podrobnosti dále v tomto dokumentu.

Údaje, které zadáváte při registraci:

Jako zákazník musíte při vaší registraci na yachtingshop.cz uvést následující údaje. Jste-li fyzická osoba, jsou to:

  • jméno a příjmení.
  • plnou poštovní adresu.
  • adresu elektronické pošty
  • telefonní číslo 

Tyto informace jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi.

Požadujete-li doručování objednávek na jinou adresu, než je výše uvedená, můžete uvést ještě alternativní adresu dodání.

Tyto údaje nám umožní provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad, popřípadě identifikovat vaši platbu učiněnou bankovním převodem.

Abyste nemuseli registrační údaje zadávat při každém nákupu na eshop.cz znovu, jsou uloženy v naší databázi, kde jsou chráněny před zneužitím. Zaručujeme se, že údaje nepředáváme nikomu dalšímu a slouží pouze pro naši potřebu.

Provozovatel těchto stránek je registrován na Úřadu pro osobní ochranu pod číslem 00050264 a veškeré nakládání s osobními údaji na YACHTINGSHOP.cz se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.