Přihlásit


mohlo by vás zajímat


dárkové poukázky


nože


výbava na palubu


skládací kola, koloběžky


oblečení, obuv, tašky


záchranné prostředkyreklamační řád


REKLAMAČNÍ ŘÁD platný pro nákup v internetových obchodech provozovaných subjektem Ing. Magda Koudelková, s účinností od 01.01.2014.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ VE 14 DENNÍ LHŮTĚ

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží.

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

Vracené zboží dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.

Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vraceného zboží zpět na naši adresu. Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

Nezapomeňte přiložit vyplněný formulář Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy !

REKLAMACE

Společně se zbožím pro vyřízení reklamace doložte doklad prokazující koupi zboží a vyplněný Reklamační list .

Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě sídla prodávajícího:

Ing. Magda Koudelková, YACHTINGSHOP.cz, Švermova 86, 382 26 Horní Planá, email: info@yachtingshop.cz

Reklamaci můžete po předchozí domluvě také osobně předat v místě sídla prodávajícího.

Reklamované zboží zasílejte po předchozím písemném nebo elektronickém oznámení na adresu sídla prodejce.

Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy podle platné legislativy ČR.

Lhůta pro vyřízení reklamace

V případě, že jste spotřebitel, reklamace bude vyřízena ve 30 denní lhůtě. V případě, že nejste spotřebitel, se snažíme vyřídit reklamaci v co nejkratší době.

Peníze za reklamované zboží vám pošleme na účet, a to nejpozději do třiceti dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy.

Vrácení peněz poštovní poukázkou není možné.

NEOPRÁVNĚNÁ REKLAMACE

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje poskytnutá záruka.

ZÁRUKA

Ze zákona je spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující spotřebitel má nárok na 2letou záruční dobu, avšak kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má nárok pouze na 1letou záruční dobu.

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Důležitý dokument ke stažení Reklamační list .

reklamační list


reklamační list